Una din cele mai triste întâlniri din Australia a fost cu un tânăr aflat în vizită din România. M-a oprit după un servici de seară și am stat îndelung de vorbă despre “inspirația“ Bibliei. Convins de niște teologi mai noi din România sau de noi răsuciri ale unor teologi mai vechi, foarte simpaticul meu interlocutor m-a întrebat:

“Și dacă în afara cuvintelor lui Isus și a celor grăite de Ioan sau Petru, ucenici de aproape ai Mântuitorului, toate celelalte scrieri canonice sunt doar niște păreri personale ale lui Pavel sau rezultatul stărilor lui sufletești și relațiilor lui cu diferite grupuri de credincioși din primul veac?“

Am încercat să mă reazăm pe canonicitatea Bibliei, dar mi-a spus că Sinoadele au

View original post 898 more words

About angelaioana

Sa-L cunosc pe El..
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s